Islænder Rideklub

Vi er en rideklub med fokus på islandske heste. Vi har undervisning i alle aldersgrupper og på alle niveauer, tilmelding under Hold. Daglig leder: stine@frederiksdalrideklub.dk


Vores faciliteter

Vi holder til på Frederiksdal Ridecenter og har bla. stort ridehus, rytterstuer, ride- og springbane. Vær opmærksom på at deres ordensregler skal følges.


Hvem er vi

Vi er en frivillig folkeoplysende forening der i trygge rammer skaber sammenhold og fællesskab omkring de fantastiske islandske heste. Vi har selvfølgelig børneattest på både undervisere og bestyrelsen.


Undervisning

Vi har undervisning på følgende tider:

  • Mandag, Tirsdag, Torsdag og Weekend, se tider her
  • Ingen undervisning på Ferie & Helligdage, se dem her

Medbring:
Der skal bruges godkendt ridehjelm, har du undtagelsesvis brug for at låne, har vi nogle få. Derudover skal du have fodtøj med hæl og vær opmærksom på at vi for hestenes skyld har en max. vægt på 80 kg. Husk at komme i god tid (ca. 15 min. før start).

Undervisnings kontingent:
1 gang om ugen af 45 min. 500 kr/mdr.
Træk hold 1 gang om ugen af 30 min. 350 kr/mdr.
Der betales forud med bankoverførelse og deltagelse i undervisning forudsætter at betalingen er registreret på vores bank konto den første dag i en måned. Det anbefales at der oprettes en automatisk overførelse den sidste bankdag i måneden (for den kommende måned).

Medlemskab:
Deltagelse kræver medlemskab af vores klub, 400 kr/året, som opkræves årligt forud i maj måned med forfald 1. juni. Medlemskabet er gældende fra den dato betalingen er registreret på vores bank konto og er gældende for ét år ad gangen. Ved indmeldelse efter 1. januar opkræves kun kontingent for første halvår (200 kr). Udmeldelse skal ske inden den 15. i hver måned til stine@frederiksdalrideklub.dk

Forsikring:
Ridning er ikke en ufarlig sport. Al ophold på Frederiksdal Ridecenter og al deltagelse i klubbens aktiviteter, herunder undervisning, foregår på eget ansvar. Frederiksdal Rideklub har ikke en forsikring, der dækker personskader under ridning eller ved omgang med hesten. Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at tegne en fritidsulykke forsikring. Bemærk nogle forsikringsselskaber betragter ridesport som ekstremsport.