Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag 10/3. Deltagelse kræver tilmelding hos formanden inden lørdag den 6/3. Stedet afhænger af antal tilmeldte og corona situationen.

Dagsorden er ifølge vedtægterne i klubloven:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg og konstituering af bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Vel mødt,
Formanden