Ledelsens beretning for 2020

Hovedaktivitet
Klubben er en Islænder Rideklub med formål om at være samlingssted for såvel voksne som børn med ridning og de islandske heste som fritidsinteresse. Hovedaktiviteten er at tilbyde ride-undervisning i hold på islandske heste og det må siges til fulde at være lykkes.

Oprettelse
Klubben er nyoprettet med 2020 som første driftsår og første holdundervisning 6. januar. I 2019 var der udelukkende praktiske forberedende aktiviteter, så som den officielle stiftelse, oprettelse af hjemmeside og håndtering af de første tilmeldinger.

Regnskabsåret
Årets regnskabsmæssige resultat blev et lille overskud, hvilket må siges at være imponererene i forhold til de udfordringer Corona har givet. Budgetterne er gennem året blevet fuldt og resultatet opfylder forventning om at klubben ikke arbejder med gevinst for øje.

Medlemmer
Kapacitetsudnyttelsen på holdene har under de givende omstændigheder været tilfredsstillende set over året. Før sommerferien var der opbygget en pæn lang venteliste, så pladser kan forholdsvis nemt blive fyldt op når de bliver ledige.

COVID-19
Det giver sig selv at Corona satte sit præg på året, men takke være stor fleksibilitet fra Frederiksdal Ridecenter, et godt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og en helt fantastisk støtte fra medlemmerne kom vi igennem 2 totale nedlukninger og en periode med kun udendørs undervisning. Vi har konsekvent fulgt myndighedernes anvisninger omkring Corona.

Frivillige
Som Frivillig Forening hverken kan eller må der være lønnede ansatte, Klubben drives derfor udelukkende af frivilligt arbejde. Her skal specielt vores frivillige undervisere have en stor tak. En stor del af klubbens succes dette første år har været kompetente og erfarende undervisere der gennemgående har fået ros fra medlemmerne. Den forholdsvis store tilstrømning af medlemmer skyldes i høj grad anbefalinger fra eksisterende medlemmer, hvilket i stor udstrækning kan tilskrives underviserne.

Aktiviteter
Ved siden af holdundervisning har der været Hestemærker, hvor specielt nybegynder lærer grundlæggende ting omkring omgang med heste. Derudover har der kun været få sociale aktiviteter som fastelavn og en enkelt undervisnings dag. Generelt har Corona hæmmet vores ønske om at skabe sociale samvær. Der blev afholdt et par ridelejre herunder en i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Lejrene blev ledt med stor kreativitet og opbakning fra frivillige medlemmer til madlavning, undervisning og særlige arrangementer.

Bestyrelsen
Bestyrelsen har på trods af Corona kunne holde jævnlige bestyrelsesmøder, hvoraf nogle af dem blev holdt som telefonmøder.

Forventning til 2021
Corona forventes også at præge starten af 2021, hvorfor der ikke laves de helt store planer på nuværende tidspunkt, der holdes fokus på at holde de grundlæggende aktiviteter kørende. Hvis Klubben blot får lov til at holde åben, er der en klar forventning om at 2021 bliver mindst lige så succesfuld som 2020.

Med Venlig Hilsen,
Bestyrelsen