Beslutninger på Generalforsamlingen

Der var stor ros til den afgående Bestyrelse for deres håndtering af et år præget af både opstart og Corona. Imponerende at det lykkes at navigere i en så usikker tid og samtidigt undgå underskud i Klubben. Bestyrelsen kvitterede med en stor tak til de medlemmer som aktivt støttede under Corona nedlukningerne.

Omkring kontingentet blev der besluttet at fastholde det nuværende, men samtidigt give den nye Bestyrelse bemyndigelse til at foretage små justeringer eller andre tiltag hvis Corona situationen belaster Klubbens økonomi i en sådan grad at vi risikerer et underskud i årets regnskab.

Fodnote fra Kassereren i den forbindelse: Nedlukningen i januar og februar har allerede sat økonomien under pres. En del medlemmer har heldigvis igen støttet økonomisk under nedlukningen og der er en forsigtig optimisme omkring årets budget, hvis vi blot undgår flere nedlukninger.

Som ny Bestyrelse blev følgende personer valgt: Sofie (formand), Emilie (Næstformand), Kate (Kasserer), Rikke (medlem), Mathilde (medlem), Monique (Juniorrepræsentant).

Enhver kontakt til Bestyrelsen foregår enten gennem Formanden på mail: formand@frederiksdalrideklub.dk eller Kassereren på mail: kasserer@frederiksdalrideklub.dk

Som ekstern registreret revisor blev det vedtaget at fortsætte med den nuværende.

Med Venlig Hilsen,
Bestyrelsen