Generalforsamling 2024

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag 7/2. Deltagelse kræver tilmelding hos Formanden inden lørdag den 3/2. Stedet er Frederiksdal kl. 19:00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg og konstituering af bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Vel mødt,
Formanden