Ledelsesberetning for 2023

Hovedaktivitet
Klubben er en Islænder Rideklub med formål om at være samlingssted for såvel voksne som børn med ridning og de islandske heste som fritidsinteresse. Klubben er en frivillig folkeoplysende forening i Lyngby-Taarbæk Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Hovedaktiviteten er at tilbyde rideundervisning i hold, hvilket gennem året til fulde er opfyldt.

Aktiviteter
Kapacitetsudnyttelsen på holdene har været tilfredsstillende. Der har været en del oprykninger, som foretages løbende, når den enkelte elev skønnes klart til det. Ved siden af holdundervisning, har der været en ridelejr og et stævne. Derudover har der også været variation i holdundervisningen, så som at ride uden sadel, lære jordarbejde, osv.

Frivillige
Som frivillig folkeoplysende forening drives vores klub udelukkende af frivilligt arbejde og her skal specielt vores frivillige undervisere have en stor tak. Klubbens succes bygger på kompetente undervisere. Gennem året har der været enkelte udskiftninger af underviserne (typisk pga. flytning eller skift af skole/arbejde).

Regnskabsåret
Budgettet er gennem året blevet fulgt og resultatet opfylder forventning om at klubben ikke arbejder med gevinst for øje, men blot skal løbe rundt. Årets resultat har været tilfredsstillende og egenkapitalen er som den altid har været, positiv.

Forventning til 2024
Der er en klar forventning om at 2024 bliver mindste lige så succesfuld som 2023 har været