Bestyrelse

Ledelsens beretning for 2020

HovedaktivitetKlubben er en Islænder Rideklub med formål om at være samlingssted for såvel voksne som børn med ridning og de islandske heste som fritidsinteresse. Hovedaktiviteten er at tilbyde ride-undervisning i hold på islandske heste og det må siges til fulde at være lykkes. OprettelseKlubben er nyoprettet med 2020 som første driftsår og første holdundervisning 6. …

Ledelsens beretning for 2020 Læs mere »

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag 10/3. Deltagelse kræver tilmelding hos formanden inden lørdag den 6/3. Stedet afhænger af antal tilmeldte og corona situationen. Dagsorden er ifølge vedtægterne i klubloven: Valg af dirigent. Bestyrelsen aflægger beretning. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Fastsættelse af kontingent. Behandling af indkomne forslag. Valg og konstituering af bestyrelsen. Valg af …

Generalforsamling Læs mere »